Reference

  • Plinovod M2/1 Ceršak-Kidričevo, Rogaška Slatina – Primož, Podlog – Ločica, Limovce – Blagovica
  • Kanalizacija s čistilno napravo, Mestinje
  • Gradbena dela na objektih Vitli KRPAN